HARALD HALVORSEN SPEDISJON AS

 

Kontakt oss

 

 

 

Navn:
E-post:
Telefon:
Forespørsel
Fyll inn alle feltene og skiv inn koden under

Trykk her for ny kode
   
 

  HØY KVALITET OG GOD SERVICE

TJENESTER
Tollfaglig rådgivning
Vi optimaliserer rutiner og etablerer systemer for tollbehandling med fokus på etterlevelse av regelverk og reduksjon av kostnader i alle ledd. Vi løser gjerne konkrete problemstillinger og svarer på enkeltstående tollspørsmål som en del av vårt daglige virke.


Importfortolling
Vi fortoller alle typer varer ved innførsel til Norge og besitter en spesiell ekspertise på matvarer, legemidler og tekstiler. Foruten importdeklarasjon, tar vi hånd om søknader, godsregistrering, klassifisering, tollnedsettelse, grensekontroll og annen oppfølging med myndighetene.


Eksportfortolling
Vi forbereder nødvendige dokumenter før utførsel av varer fra Norge. I tillegg til eksportdeklarasjon, bistår vi med utstedelse av transittdokument, fraktbrev, opprinnelsesbevis, helsesertifikat og annen dokumentasjon som skal medfølge sendingen til utlandet. 

 

 

Transport og terminalhåndtering
Vi organiserer trekking, stripping og stuffing av containere samt lokal henting og utkjøring av både komplette lass, delpartier og stykkgods. Vi koordinerer terminal- og lagertjenester og innhenter annen assistanse etter behov ved import og eksport av varene.