Korrekt fortolling med godkjent dokumentasjon

Korrekt fortolling med
godkjent dokumentasjon

Tollfaglig rådgivning

Vi optimaliserer rutiner og etablerer systemer for tollbehandling med fokus på etterlevelse av regelverk og reduksjon av kostnader i alle ledd. Vi løser gjerne konkrete problemstillinger og svarer på enkeltstående tollspørsmål som en del av vårt daglige virke.

Importfortolling

Vi fortoller alle typer varer ved innførsel til Norge og besitter en spesiell ekspertise på matvarer, legemidler og tekstiler. Foruten importdeklarasjon, tar vi hånd om søknader, godsregistrering, klassifisering, tollnedsettelse, grensekontroll og annen oppfølging med myndighetene.

Eksportfortolling

Vi forbereder nødvendige dokumenter før utførsel av varer fra Norge. I tillegg til eksportdeklarasjon, bistår vi med utstedelse av transittdokument, fraktbrev, opprinnelsesbevis, helsesertifikat og annen dokumentasjon som skal medfølge sendingen til utlandet.

Terminalhåndtering

Vi organiserer trekking, stripping og stuffing av containere samt lokal henting og utkjøring av både komplette lass, delpartier og stykkgods. Vi koordinerer terminal- og lagertjenester og innhenter annen assistanse etter behov ved import og eksport av varene.